PARABOLLE LUI IISUS (XXIII) – ISPITIREA VĂZULUI

 Lampă cu ulei, din bronz, cu monograma lui Hristos, copie

Omul despătimit, lampă a luminii dumnezeiești

Pericopa evanghelică din această duminică este foarte scurtă, dar foarte cuprinzătoare. Este vorba despre una dintre cele mai subtile învățături pe care Iisus ni le-a lăsat despre ispitirea vzuluiși pervertirea minții și a sufletului:

Iată textul:

Matei 6, 22-23: Lampa trupului este ochiul; dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi luminat, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi întunecat. Dacă lumina din tine e întuneric, atunci cum fi-va întunericul tău ?

Matei 6, 22-23:῾Ο λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται·  ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;

Și iată și varianta din Evanghelia după Luca:

Luca, 11, 34-36: Lampa trupului este ochiul; când ochiul tău este curat atunci și tot trupul tău este luminat, dar când ochiul tău este rău atunci și trupul ți-e întunecat. Ai grijă, dar, ca nu cumva lumina din tine să fie întuneric. Dacă tot trupul ți-e luminat și nu are nicio parte întunecată, atunci va fi luminat tot, ca și când o lampă te-ar lumina cu lumina ei strălucitoare.

Luca, 11, 34-36: ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ὅταν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.

Suntem în Galileea, undeva lângă Capernaum, pe o înălțime ce domină malul vestic al Lacului Galileii/Tiberiadei.

Iisus le ține mulțimilor o predică deosebită, cea mai lungă, pe care bibliștii o numesc Predica de pe munte.

O predică care dezvăluie cum trebuie să fie cineva, cum să gândească, cum să simtă și cum să se poarte, ca să poată intra în Împărăția lui Dumnezeu, sau, mai bine spus, un mic Manual de îndumnezeire a omului. Cel mai bun care s-a scris vreodată pentru lumea noastră!

Iisus spune în câteva cuvinte că nu poți intra în lumea perfectă a lui Dumnezeu dacă nu știi sau nu vrei să fii pur, curat, la minte și la trup. De fapt, dacă te lași ademenit de ispite. Mai înainte spusese:

Dacă ochiul tău drept te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci îți este (mai) de folos să piară unul din mădularele tale decât să-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. Și dacă mâna ta dreaptă te smintește, tai-o și arunc-o de la tine, căci e mai de folos să piară unul din mădularele tale decât să-ți fie aruncat tot trupul în gheenă./ Matei 5, 29-30/ εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.

Avem aici un portret esențial al unui locuitor al Împărăției:  un om sincer, simplu, care vorbește fără ocolișuri, direct, care gândește și vorbește limpede, nesofisticat, necomplicat, ne-insidios, integru, dintr-o bucată, neconfuz, profund, neduplicitar, ușor de citit, transparent… pentru că acestea sunt sensurile lui aplus/πλος, adjectiv care, desigur traducea un sinonim din aramaică…

… un om în care lumina divină poate străluci pentru că în mintea lui nu-s înghesuite lucrurile murdare și întunecate care pervertesc, înjosesc și care pot face ca o minte bună să devină rea și vicleană: în greacă adjectivul poniros/πονηρός înseamnă: rău, pervers, josnic, viclean.

Desigur, Iisus Se slujește de metaforele pe care le foloseau de secole, în cercurile și comunitățile lor,  asceții greci, egipteni și esenieni a căror regulă de bază era … paza simțurilor !

De fapt, Iisus ne lasă un portret al omului hristic: curat cu inima și mintea, despătimit/nepătimitor,  deosebitor între bine și rău, și lipsit de păcat ! Un om în care luminează, ca într-o lampă, lumina divină.

 Iată cum arătau lămpile cu ulei în vremea lui IIsus:

LAMPĂ 4

Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Israel

lampa 5Lampă cu ulei, perioada romană, sec. I, Israel

LAMPĂ 6Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Nazareth, Israel

LAMPĂ 7

Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Ierusalim

LAMPĂ 8

Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Israel

LAMPĂ 9

Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Israel

LAMPĂ 10

Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Ierusalim

LAMPĂ 11

Lampă cu ulei din lut ars, Ierusalim

LAMPĂ 12

Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Ierusalim

LAMPĂ 13

Lampă cu ulei din lut ars, perioada romană, sec. I, Ierusalim

LAMPĂ 14

Lampă cu ulei din lut ars, Israel

 

AUTOR ȘI TRADUCĂTOR   ZENAIDA ANAMARIA  LUCA

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării suresei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: ZENAIDA  ANAMARIA  LUCA… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.